• Αρχική
  • news
  • Διοργάνωση πιλοτικής δοκιμής του εκπαιδευτικό υλικού από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eurotraining

Διοργάνωση πιλοτικής δοκιμής του εκπαιδευτικό υλικού από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eurotraining

Διοργάνωση πιλοτικής δοκιμής του εκπαιδευτικό υλικού από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eurotraining

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος LearnGen, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining διοργάνωσε την πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στις 14 και 18 Οκτωβρίου 2021, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού στην Αθήνα. Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια 3 ώρες – από 2μ.μ. έως 5 μ.μ. – και τις δύο ημέρες. Οι συμμετέχοντες ήταν 21 και η σύνθεση αποτελούνταν από 8 επαγγελματίες στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 7 διευθυντές επιχειρήσεων και 6 επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες ήταν ενεργοί και έμπειροι στον τομέα δραστηριότητας τους και διαρκώς επιδιώκουν να εξελίσσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά και στα δύο σεμινάρια.

Βασικός στόχος των διοργανωτών ήταν να διασφαλιστεί η διαδραστικότητα και η ενεργή συμμετοχή των παρευρισκόμενων. Για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, αξιοποιήθηκαν παρουσιάσεις power point και βίντεο, καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τις παρουσιάσεις με τις γνώσεις τους και να πάρουν μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, σε κάθε σεμινάριο έγινε συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και ανταλλάχθηκαν απόψεις, πείρα και εμπειρία από αξιόλογες πρακτικές που αξιοποιούνται.

Όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκε να κατανοούν τις κύριες έννοιες που παρουσιάστηκαν ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να προβληματιστούν για τις πραγματικές ανάγκες μάθησης μεταξύ γενεών στο χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Αν και το πρώτο μέρος του εργαστηρίου ήταν πιο εισαγωγικό για τους συμμετέχοντες και επικεντρώθηκε κυρίως σε θεωρητικές πτυχές, το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες προκειμένου να επωφεληθούν πραγματικά από την εκπαίδευση και να εφαρμόσουν τη διαγενεακή μάθηση στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή.

Απόδειξη της επιτυχίας των εργαστηρίων ήταν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε παρόμοιες εκπαιδεύσεις στο μέλλον και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του έργου.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy