• Αρχική
  • news
  • Παρουσίαση της ομάδας του CARDET στο έργο LearnGen

Παρουσίαση της ομάδας του CARDET στο έργο LearnGen

Παρουσίαση της ομάδας του CARDET στο έργο LearnGen

Δρ Παναγιώτης Κοσμάς

Ο Παναγιώτης είναι ο επικεφαλής του τμήματος εκπαίδευσης στον οργανισμό CARDET. Είναι υπεύθυνος για 45 έργα στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι ερευνητής με πολύχρονη εμπειρία στην έρευνα και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στα θέματα δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Κική Καλλή

Η Κική είναι η διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού στο CARDET με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική και διεύθυνση τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η Κική έχει έντονο ενδιαφέρον σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπερίληψης. Διαχειρίζεται έργα που αφορούν την διαφορετικότητα και την ευεξία των εργαζομένων στον επαγγελματικό τους χώρο, θεματικές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους δικούς της επαγγελματικούς προβληματισμούς.

Παναγιώτης Λοΐζου

Ο Παναγιώτης είναι ερευνητής και διαχειριστής έργου στον οργανισμό CARDET με υπόβαθρο στον τομέα της Ψυχολογίας και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού & επιχειρησιακής στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει λάβει πολλά ακαδημαϊκά βραβεία και διακρίσεις και εργάστηκε σε ποικίλους επαγγελματικούς και ερευνητικούς ρόλους. Μεταξύ των στόχων και των ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η προώθηση της ευημερίας.

Προηγούμενη εμπειρία του CARDET σε παρόμοια έργα:

Με πάνω από 350 ολοκληρωμένα έργα μέχρι σήμερα, το CARDET διαθέτει τεράστια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης στρατηγικών για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανάπτυξης διαφόρων ικανοτήτων. Έχει, επίσης, μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα βελτίωσης της ένταξης ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, υποστήριξης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αντιμετώπιση των μεταβάσεων της ηλικίας και των απαιτήσεων εργασίας, καθώς και βελτίωσης της κατάρτισης για τους νεαρότερους σε ηλικία μαθητευόμενους/ες με χαμηλή ειδίκευση.

Μερικά πρόσφατα ενδεικτικά έργα είναι: CODE, DIMA 2.0, GenZ, Walk the global walk, Measy, beOld και PROMOVET.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy