ΠΗΓΕΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ισοδυναμεί με 18 ώρες μικτής μάθησης. Το κύριο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης θα είναι η προετοιμασία ενός προσχέδιου, το οποίο θα εμπεριέχει προτεινόμενες στρατηγικές για σκοπούς ενσωμάτωσης των ψηφιακών εργαλείων στον εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε διευθυντές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρχικά θα λάβει χώρα ένα 8ωρο εργαστήριο για τους διευθυντές, τους επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Εκπαιδευτές και θα ακολουθήσουν 5 ώρες ανεξάρτητης/ομαδικής διαδικτυακής μάθησης. Η ανεξάρτητη/ομαδική μάθηση θα περιλαμβάνει διαδικτυακή διδασκαλία και προαιρετικές πρόσθετες συναντήσεις δια ζώσης.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού – των αποτελεσμάτων του IO1 θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μας.

Υλικό Κατάρτισης για τους εργαζόμενους που εκπαιδεύονται για να γίνουν μέντορες

Θα περιλαμβάνει μικτή μάθηση, συμπεριλαμβανομένων επιμορφωτικών συναντήσεων δια ζώσης και άλλα μέσα από ψηφιακής μέσα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά στυλ μάθησης και οι ανάγκες των 2 διαφορετικών ομάδων-στόχων του έργου.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού – των αποτελεσμάτων του IO1 θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy