• Αρχική
  • news
  • Προώθηση της πολιτικής συμπερίληψης όλων των εργαζομένων σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης

Προώθηση της πολιτικής συμπερίληψης όλων των εργαζομένων σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης

Προώθηση της πολιτικής συμπερίληψης όλων των εργαζομένων σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης

Το ερευνητικό κέντρο CARDET, έχει πρόσφατα ξεκινήσει μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ το πρόγραμμα LearnGen: Intergenerational Mentoring and Learning in the Workplace.  Το έργο καταπιάνεται με τη διαγενεακή μάθηση ως σύνεργα ένταξης στο χώρο εργασίας ατόμων όλων των ηλικιών.  Κύρια εργαλεία του έργου αυτού είναι η χρήση της καθοδήγησης (mentoring) αλλά και της αντίστροφης καθοδήγησης (reverse mentoring) μεταξύ νεαρότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.  Απώτερος σκοπός του έργου αυτού είναι η προώθηση πολιτικής συμπερίληψης όλων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης στην εργασία, ασχέτως ηλικίας.

Το CARDET, ως ένας από τους κορυφαίους μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρο στον τομέα των ερευνητικών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ως ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και σε διάφορους κλάδους στο σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις.

Εκτός από το CARDET, στο έργο συμμετέχουν άλλοι έξι εταίροι:  επίσης από Κύπρο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νεόφυτος Χαραλάμπους Λτδ, την Ελλάδα το Eurotraining, την Τσεχία η Motion Digital, την Πορτογαλία το Mindshift, την Ιρλανδία το Future in Perspective. Συντονιστής του έργου είναι το Eμπορικό Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Βουλγαρίας-Ρουμανίας BRCCI από τη Βουλγαρία.  Στο πλαίσιο του έργου LearnGen το CARDET θα δραστηριοποιηθεί στην ενημέρωση οργανισμών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με  την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Θα ετοιμαστεί και θα παρουσιαστεί επίσης εκπαιδευτικό υλικό για οργανισμούς και άτομα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν πολιτικές μάθησης και εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στον εργασιακό χώρο.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μια καλά ισορροπημένη ομάδα ερευνητικών οργανισμών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, βιομηχανικών παραγόντων και ιδρυμάτων κατάρτισης. Οι εταίροι της κοινοπραξίας θα ηγούνται της διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφερομένων μερών από την κάθε χώρα για ενεργή συμμετοχή στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και σε δραστηριότητες αξιολόγησης και επικύρωσης των εργαλείων και του εκπαιδευτικού υλικού.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy