• Αρχική
  • news
  • Διαγενεακή μάθηση και συμπερίληψη όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας στον επαγγελματικό χώρο

Διαγενεακή μάθηση και συμπερίληψη όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας στον επαγγελματικό χώρο

Διαγενεακή μάθηση και συμπερίληψη όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας στον επαγγελματικό χώρο

Συχνά βιώνουμε ή έρχονται στην αντίληψη μας περιπτώσεις ηλικιακής προκατάληψης. Αυτές οι προκαταλήψεις υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του εργασιακού χώρου. Για παράδειγμα, παρατηρούνται φαινόμενα με εργοδότες να αρνούνται να επενδύσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και κατάρτιση εργαζομένων μιας συγκεκριμένης ηλικίας και άνω ή δεν θέλουν να αναθέσουν εργασία που περιλαμβάνει λήψη αποφάσεων σε νεαρούς εργαζόμενους. Τέτοιου είδους αντιλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα την αποξένωση σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού και τον αποκλεισμό τους από ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας τους αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοδότη τους.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο LearnGen: Intergenerational Mentoring and Learning in the Workplace καταπιάνεται με τη διαγενεακή μάθηση ως σημαντικό εργαλείο ένταξης και αλληλεπίδρασης ατόμων νεαρής ηλικίας (18 – 30 χρόνων) και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50+) στο χώρο εργασίας. Μέσα από την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος αποσκοπούμε στην ευρύτερη ενημέρωση επιχειρήσεων, διευθυντών και εκπαιδευτών κατάρτισης ενηλίκων για τα οφέλη της συμπερίληψης όλων των εργαζομένων στους επαγγελματικούς χώρους ανεξαρτήτως ηλικίας για καλλιέργεια κοινωνικής συνοχής και αποδοχής των διαφορών μεταξύ γενεών.

Η διαγενεακή μάθηση ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι διαφορετικών γενεών μπορούν να μεταφέρουν γνώσεις μεταξύ τους. Όταν διαφορετικές γενεές δουλεύουν μαζί για να ανταλλάξουν απόψεις, να μεταδώσουν γνώσεις και αξίες και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω της αλληλεπίδρασής τους, αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διά βίου μάθησης που είναι σημαντική για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Μέσω της διαγενεακής μάθησης προωθείται η αλληλοκατανόηση και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής σχέσης ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το φαινόμενο του χάσματος γενεών.

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η διαγενεακή μάθηση; Ένας σημαντικός τρόπος είναι η σκόπιμη και συστηματική καθοδήγηση. Οι πλείστοι γνωρίζουμε την ιδέα ενός Μέντορα στην εργασία που είναι συνήθως ένα πιο έμπειρο, συχνά μεγαλύτερης ηλικίας άτομο που αναλαμβάνει υπό την εποπτεία του ένα λιγότερο έμπειρο, συχνά νεαρό άτομο για να το διδάξει κάποια πράγματα. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αντίστροφη καθοδήγηση, κατά την οποία το νεαρότερο άτομο αναλαμβάνει να διδάξει κάποιες γνώσεις στο/ην μεγαλύτερης ηλικίας συνάδελφο του/ης. Τα νεαρά άτομα εκτός από το να έχουν την ευχέρεια να μάθουν από τις γνώσεις και εμπειρίες από τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, έχουν κι αυτά εξίσου πολλά να διδάξουν αντίστοιχα, κυρίως ψηφιακές δεξιότητες, τεχνολογικές προκλήσεις και γραμματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα LearnGen σκοπό έχει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για οργανισμούς, εργοδότες και εργαζόμενους, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εντάξουν την καθοδήγηση στα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που η αντίθετη γενεά μπορεί να τους διδάξει.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy