• Αρχική

Διαγενεακή καθοδήγηση και μάθηση στον εργασιακό χώρο

Επισκόπηση έργου

Το Ευρωπαϊκό Έργο LearnGen αποσκοπεί στην εξάλειψη του διαχωρισμού, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων εργαζομένων. Η Επιτροπή της ΕΕ ανακοίνωσε το 2017 ότι θέτει σε εφαρμογή μία στρατηγική ένταξης και αποδοχής στη διαφορετικότητα, η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν πρόσβαση στις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες εργασίας με το νεότερο προσωπικό.

Ηλεκτρονική Μάθηση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως one-stop-shop και θα παρέχει άμεση πρόσβαση στην πλήρη σουίτα των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών, όπως σχετικές ενότητες, Εγχειρίδιο, εκπαιδευτικό υλικό, podcasts, αναρτήσεις σε ιστολόγια, άρθρα και άλλους διαθέσιμους στο κοινό εκπαιδευτικούς πόρους (OERs)

Πηγές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ισοδυναμεί με 18 ώρες μικτής μάθησης. Το κύριο αποτέλεσμα των ενοτήτων θα είναι η ετοιμασία ενός προσχέδιου που θα εμπεριέχει προτεινόμενες στρατηγικές για σκοπούς ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων στον εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε διευθυντές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επικοινωνία

  Όνομα

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση

  Θέμα

  Μήνυμα

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
  Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
  Privacy Policy