• Αρχική
  • news
  • Διαγενεακή μάθηση για ισότητα, συμπερίληψη και ποικιλομορφία στην εργασία

Διαγενεακή μάθηση για ισότητα, συμπερίληψη και ποικιλομορφία στην εργασία

Διαγενεακή μάθηση για ισότητα, συμπερίληψη και ποικιλομορφία στην εργασία

 

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ έχει ως μία από τις 4 βασικές του προτεραιότητες για τις χρονιές 2021 – 2027 την  Ένταξη και την Ποικιλομορφία στην κοινωνία.  Αναγνωρίζοντας ότι διαφορετικές ηλιακά ομάδες ανθρώπων βιώνουν διακρίσεις με βάση στερεότυπα που έχουν να κάνουν με την ηλικία τους, το έργο LearnGen αποσκοπεί στη δίκαιη πρόσβαση και ισονομία των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η επιμόρφωση εργαζομένων ώστε να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν κοινωνικές νόρμες και στερεότυπα και να διαχειριστούν τις δικές τους πιθανές προκαταλήψεις είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ανεκτικότητας και της συμπερίληψης της πολυμορφίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βέρνα Μάιερς: «Πολυμορφία είναι να σε είσαι προσκεκλημένη/ος στο πάρτυ.  Συμπερίληψη είναι να σου ζητήσουν να μπεις στο χορό».  Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικά άτομα στο σύνολο των εργαζομένων, πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές συμπερίληψης τους στη μάθηση, στη λήψη αποφάσεων και στις ευκαιρίες ανέλιξης για ουσιαστική ένταξη της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy