• Αρχική
  • news
  • Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining, εταίρου του έργου LearnGen

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining, εταίρου του έργου LearnGen

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining, εταίρου του έργου LearnGen

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης από το 2000. Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα ενώ διαθέτει δυο πιστοποιημένα παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προσφέρει προγράμματα φοίτησης διάρκειας δύο ετών ενώ η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος αναγνωρισμένου από το κράτος. Πέρα όμως από τα προγράμματα σπουδών, ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining διακρίνεται και ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΕΚ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα που είχαν ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και νέων όπως επίσης και τη στήριξη νέων επιχειρηματιών. Τα έργα αυτά είχαν ως στόχο τη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εδραίωση καλών πρακτικών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πέρα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ασχολείται με τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων για νέα ευρωπαϊκά έργα, είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ενώ προσφέρει και συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Στο ευρωπαϊκό έργο LearnGen, ο ευρωπαϊκός οργανισμός EUROTraining συμμετέχει στην ανάπτυξη όλων των πακέτων εργασίας και θα συνεισφέρει σημαντικά στη διάδοση και την υποστήριξη όλων των δράσεων του έργου. Μελλοντικά, ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining και το ανθρώπινο δυναμικό του θα εξακολουθήσουν να εργάζονται σκληρά για την υλοποίηση του οράματος για παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου με την ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη, την επαγγελματική αποκατάσταση, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy