Motion Digital, kdo jsme a naše zapojení do projektu LearnGen

Motion Digital, kdo jsme a naše zapojení do projektu LearnGen

Motion Digital je start-up založený v roce 2019 se sídlem v České Republice,  v Praze, v srdci Evropy. Naší misí je obohacovat život lidí v udržitelném prostředí pomocí technologie, exponenciálního růstu a lidského rozvoje se záměrem podporovat lidi v celoživotním vzdělávání pro to, aby mohli vzít svůj život do svých rukou a stát se hybnou silou v systematických změnách s cílem zlepšení kvality života.

 Mezi naše hlavní hodnoty patří:

 Diverzita & Inkluze

 Odpovědnost & Udržitelnost

 Growth Mindset – Růstové myšlení

  Upřímnost & Integrita

V rámci naší mise spolupracujeme s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobným záměrem a podílíme se s nimi na mezinárodních projektech financovaných z fondů Erasmus+ s tématikou wellbeingu, inkluze a udržitelnosti.

Jsme hrdým partnerem mezinárodního konsorcia, které společně pracuje na projektu s názvem LearnGen: Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti. Projekt se zaměřuje na řešení problémů ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti, na základě evidované předpojatosti, diskriminace a segregace marginalizovaných pracovníků. Jak pro starší pracovníky, tak pro mladé je třeba rozvíjet nezbytné základní dovednosti k tomu, aby se mohli navzájem od sebe učit. Podle Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) potřebuje 70% pracovníků v EU k plnění svých úkolů alespoň mírné digitální dovednosti. Tyto schopnosti se tak stávají základním kamenem potřebnými pro jejich zaměstnatelnost a kariérní úspěch. To je obzvláště velký problém pro starší zaměstnance (ve věku nad 55 let), kteří čelí diskriminaci v zaměstnání a přístupu ke zboží a službám (podle Eurobarometru z roku 2019 se 40% občanů EU domnívá, že v jejich zemi existuje rozšířená diskriminace na základě věku).

Ve společnosti Motion Digital jsme nadšení, že se můžeme pustit do tohoto projektu a věříme v pozitivní dopad na naši komunitu. Náš tým a naši partneři vypracují a rozšíří školící plán, ke kterému budou mít přístup a který budou moci používat mnozí školitelé, personalisté a další manažeři. Snažíme se tak pomoci starším pracovníkům zmenšit jejich generační propast a zároveň i zlepšit dovednosti mladších zaměstnanců ve snaze podpořit mezigenerační učení pro obě skupiny, posílit jejich postavení a zajistit jejich plynulou integraci na pracovišti.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy