Zdroje

Kurikulum pro mezigenerační vzdělávání

Kurikulum odpovídá 18 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu integrující digitální nástroje pro manažery, školitele a personalisty. Pro manažery, HR profesionály a lektory bude připraven 8hodinový workshop doplněný o 5 hodin online samostudia. Samostatné/ skupinové studium bude zahrnovat živou online výuku a volitelně i další osobní setkání s lektory programu.

Většina výstupů a studijní materiály z IO1 budou zveřejněny na webových stránkách.

Školení pro zaměstnance, které jim umožní stát se mentory

Školení je kombinované studium, včetně živého setkání s lektory a práci s digitálními zdroji tak, aby vyhovovalo různým stylům učení a odlišným potřebám všech cílových skupin projektu.

Většina výstupů a studijní materiály z IO1 budou zveřejněny na webových stránkách.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy