LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

ZDARMA

Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu LearnGen, hledá účastnice a účastníky, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.learngen.eu.

Konkrétně hledáme:

Profesionály a profesionálky v oborech HR a Businessu, školitele a školitelky odborného vzdělávání.

OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

Vybraní účastníci*ice se aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM:

v pondělí 4.10. v čase 14.00 – 17.00

a ve středu 6.10. v čase 9.00 – 12.00 h

a absolvují samostudium v délce 5 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 1.10. – 8.10. – časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.

Shrnutí struktury školení:

2 x 3 hod kontaktního školení na platformě ZOOM a 5 hod samostudia na platformě (celkem 11 hod).

Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení 11 hod školení účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 9.10.

Profil účastníka*nice školení:

  • Pracuje v oboru HR nebo businessu a má zájem o téma inkluze a mezigeneračního učení
  • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu (6 hodin online školení a 5 hodin samostudia) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)
  • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce v organizacích a tyto výstupy na požádání monitorovat
  • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace

  • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA
  • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY
  • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.

Lektorka

Online školením Vás provede expertka na téma diverzity a mezigeneračního učení v organizacích Margaret Starka.

Margaret má mnohaleté zkušenosti s prací v HR, je mimo jiné certifikovanou koučkou Gallup Global Strength a spoluzakladatelkou organizace BE ID Human, která se zabývá tématy diverzity a inkluze pro HR.

Jdete do toho s námi?

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku.

Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.eu

www.motion-digital.eu

Facebook: Motion Digital EU

Linkedin: Motion Digital Eu

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy