Mentoring v práci i v životě – pilotní školení projektu LearnGen

Během měsíce března se v Čechách, Bulharsku, Řecku, Irsku, Portugalsku a na Kypru uskutečnila pilotní školení projektu LearnGen, ve kterém jsme testovali vzdělávací materiály na téma mezigeneračního mentoringu. Tyto materiály připravili portugalští a kyperští partneři projektu – organizace Mindshift Talent Agency a Institute of Development. Každá partnerská země si poté materiály přeložila a projektový vývojářský tým je přenesl v digitálním formátu na elearningovou interaktivní platformu.

V Čechách proběhlo pilotní školení během 3 dnů v online podobě. Sešli se účastníci a účastnice různých věkových kategorií, zkušeností na pracovním trhu i z různých oborů. V pestré skupině byli například studenti VŠ, pracovnice z humanitární organizace, vedoucí různých studentských i volnočasových spolků, projektové manažerky, odbornice na marketing i vedoucí projektových oddělení na veřejné vysoké škole.

Školením zúčastněné provedli dvě lektory a odbornice na mentoring, diverzitu a vzdělávání Margaret Starka z organizace Be-ID human a Jana Kyriakou z Motion Digital.

V časové kapacitě online školení byl prostor na úvod do teorie tématu, na otázky z praxe a na vyzkoušení několika aktivit z bohaté škály, která je dostupná na elearningové platformě. Vyzkoušeli jsme si například sebereflektivní cvičení na své mentorské profesní i osobnostní dovednosti či aktivní naslouchání, které je pro mentorský vztah – i pro život – velmi důležité. Experimentovali jsme také s digitálními nástroji pro mentoring, jako jsou například aplikace na tvorbu digitálních myšlenkových map.

A co říkali zúčastnění po skončení školení?

“Školení mi pomohlo si uvědomit, že mentoring není relevantní jen v práci, ale že mohu všechny tyto dovednosti využít i v osobním životě.”

Všem se líbila interaktivní a velmi přijemně barevná a přehledná elearningová platforma. Našli jsme na ní ještě pár drobných much, které budeme s naším vývojářským týmem dolaďovat.

Obsah a průběh školení se také líbil, všichni si chválili vybrané aktivity a cvičení, které dovedli vtáhnout, zapojit i zapřemýšlet. Oceněna byla i bohatost různých dalších zdrojů, článků, videí a vzorů  formulářů k mentoringu, které jsou k dispozici na platformě.

“Program byl nabitý a velmi inspirativní, elearning dobře strukturovaný a bohatý na zdroje dalších vzdělávacích materiálů”

 

“Moc se mi líbilo, že lektorky používaly příklady z praxe a reálného života a nebály se také přiznat, že občas samy dělají chyby”

Jsme rádi, že jsme mohli toto školení zrealizovat za podpory fondů Erasmus+ a děkujeme všem zúčastněným za jejich inspirativní a aktivní účast a velmi cennou zpětnou vazbu.

Už jste navštívili elearningovou platformu LearnGen? Věříme, že i Vám přinese mnoho inspirace jak pro pracovní, tak snad i osobní život: https://learngen.eu/cs/e-learning/

Sledujete také Facebookovou stránku projektu, kde sdílíme zajímavosti, články, videa a výzkumy o věkové diverzitě: https://www.facebook.com/learngeneu

Autorka článku: Jana Kyriakou

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy