Digitální a mediální gramotnost je na pracovišti nutností

Digitální a mediální gramotnost je schopnost vyhledávat, vyhodnocovat, využívat a vytvářet informace pomocí digitálních technologií. 

Proč jsou digitální dovednosti dnes nezbytností?

Velmi dobře odpověď na tuto otázku shrnuje David Timis ve své přednášce v tomto videu.

Mimo jiné David předkládá několik zajímavých statistických údajů, na jejichž základě je logické, že jednou z priorit Evropské komise je vybavit evropskou populaci alespoň základními digitálními dovednostmi. Ze zajímavých fakt, které najdete v celém 20min videu vybíráme několik:

 

  • Globálně je online připojeno na 3 bilióny lidí
  • Více než polovina světové populace k internetu však připojeno není – dostupnost k připojení je tedy stále společenské  privilegium
  • Světovými leadry v digitálních dovednostech jsou USA, Japonsko, Jižní korea
  • V Evropské unii 47% lidí nemá dostatečné digitální dovednosti (zdroj: Evropská Komise)
  • Zároveň v Evropě existuje více než 500.000 volných pracovních míst, která vyžadují digitální schopnosti
  • V nejbližší budoucnosti bude digitální dovednosti vyžadovat 90% pracovních pozic

Kde digitální dovednosti získat? Zajímavé odkazy najdete třeba na platformě LearnGen:

Na elearningové platformě LearnGen můžete najít spoustu velmi zajímavých odkazů a inspirací. Zkuste například toto video od Business School Careers Centre, ve kterém najdete spoustu tipů na to, jak mohou sociální média podpořit Vaši kariéru.

A na tomto odkazu najdete velmi pěkně ucelený a aktuální (2022) přehled toho, jaká sociální média využít pro určité cílové skupiny a jaká témata, obsah a forma příspěvků se hodí na jednotlivé platformy jako Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, SnapChap či TikTok.

Zdroje:

Elearningová vzdělávací platforma LearnGen

WordStream

David Timis: Why Digital Skills Matter

Social Media Savvy?

 

Autorka článku: Jana Kyriakou, Motion Digital

Červenec 2022

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy