• Úvodní stránka

Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti

O projektu

V roce 2017 představila Evropská komise strategii inkluze a rozmanitosti, která má podpořit rovné pracovní příležitosti pro věkově starší i mladší zaměstnance. LearnGen si vzal tuto strategii za své a vznikl tak projekt, který se zaměřuje na snižování segregace, diskriminace a sociálního vyloučení marginalizovaných pracovníků z firem sídlících ve venkovských oblastech a menších městech.

E-learning

Tato webová platforma slouží jako jednotné informační místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných zdrojů digitálního učení, jako jsou online moduly, příručky, výukové materiály, podcasty, příspěvky na blogu, články a další otevřené vzdělávací zdroje (OER = Open Educational Resources).

Zdroje

Kurikulum odpovídá 18 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu propojující digitální nástroje pro manažery, školitele a HR profesionály.

Kontaktujte nás

  Jméno

  Email

  Předmět

  Zpráva

  Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
  Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
  Privacy Policy