• Úvodní stránka

Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti

O projektu

V roce 2017 představila Evropská komise strategii inkluze a rozmanitosti, která má podpořit rovné pracovní příležitosti pro věkově starší i mladší zaměstnance. LearnGen si vzal tuto strategii za své a vznikl tak projekt, který se zaměřuje na snižování segregace, diskriminace a sociálního vyloučení marginalizovaných pracovníků z firem sídlících ve venkovských oblastech a menších městech.

E-learning

Tato webová platforma slouží jako jednotné informační místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných zdrojů digitálního učení, jako jsou online moduly, příručky, výukové materiály, podcasty, příspěvky na blogu, články a další otevřené vzdělávací zdroje (OER = Open Educational Resources).

Zdroje

Kurikulum odpovídá 18 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu propojující digitální nástroje pro manažery, školitele a HR profesionály.

Kontaktujte nás

  Jméno

  Email

  Předmět

  Zpráva

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064
  Privacy Policy