Empatie v mentorském vztahu

Mentoring je především o lidech 

Ve starořeckém eposu Odyssea byl Mentor přítelem hlavního hrdiny Odyssea a poradce jeho syna Telemacha. Mentor však ve své roli selhal, a tak se bohyně moudrosti Athéna převlékla za Mentora a poskytla Telemachovi péči a poradenství, které potřeboval. Mentor nebo mentorka je důvěryhodný poradce, zkušený jedinec, který poskytuje poradenství, podporu a vedení někomu méně zkušenému (mentorovanému). Vztahu mezi mentorem a mentorovaným se říká mentoring nebo mentorování. Mentorské vztahy jsou zaměřeny na osobní a profesionální rozvoj. Mentorský vztah, jehož cílem je budovat důvěru v mentorovaného, je založen na čestnosti, důvěře, výměně znalostí, povzbuzení a posílení postavení. Bez ohledu na kontext a účel by všechny mentorské programy měly mít mentorovaného v centru zájmu. Mentoring je vlastně důvěrný vztah mezi lidmi. Mnoho mentorů i mentorovaných se shoduje na tom, že empatie je základním kamenem dobrého mentorského vztahu.

Co je to empatie?

Definic empatie můžeme najít více.

Empatii (z řec. em = v; pathos = cit) můžeme popsat jako kapacitu souznít s pocity druhých, jako schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby nebo také vidět svět z perspektivy druhých. (Sláma, Vafkova, MUNI Med).

 

Laicky se často empatie popisuje jako schopnost si představit, že kráčíme v botách druhých. Americká profesorka, výzkumnice a autorka Brené Brown, která již několik desetiletí zkoumá emoce, však  toto přirovnání zpochybňuje. Ve své knize Atlas of the Heart (Atlas srdce) píše:

 “Je třeba vyvrátit mýtus, že empatie znamená ‘chodit v botách někoho jiného’. Spíše než chodit ve tvých botách se musím naučit naslouchat tvému příběhu o tom, jaké to je v tvých botách být, a věřit ti, i když se to neshoduje s mými zkušenostmi.”

Proč je důležitá empatie na pracovišti? 

 

 • Zlepšuje komunikaci
 • Posiluje pracovní vztahy
 • Podporuje kreativní myšlení
 • Zvyšuje prodejní a investiční příležitosti
 • Zlepšuje zákaznický servis
 • Ovlivňuje pracovní pohovory

 

Jak být empatičtější na pracovišti: 

 

 • Praktikujte aktivní naslouchání – o tom jak na to se můžete dozvědět na elearningové platformě LearnGen

 

 • Personalizujte svou komunikaci na základě svého publika – osoby, se kterou chcete komunikovat. Zvažte nejlepší způsoby, jak dodržovat svůj vlastní jedinečný styl komunikace. Můžete například používat odbornější jazyk s někým, kdo má podobné příspěvky a akademické vyjadřování. Naopak zvolte jednodušší jazyk, když mluvíte s klientem.

 

 • Nabídněte pomoc – to vám také může pomoci porozumět výzvám, které zažívá váš kolega nebo kolegyně. Tímto gestem jim ukážete, že jste ochotni nabídnout podporu a že jste „týmový hráč“.

 

 • Řešte konflikty tak, že budete brát v úvahu názory ostatních. I když s nimi nesouhlasíte, pokuste se najít takové řešení, které bude pro každého dostatečně uspokojivé.

 

 • Ujasňujte se, ptejte se, když něčemu nerozumíte. Seznámit se s potřebami, pocity a pohledy druhých vám pomůže dosáhnout empatie.

 

 • Uznejte pocity jiných lidí, i když s nimi třeba nesouhlasíte. Empatii můžete projevit i tím, že jim dáte vědět, že jejich pocity jsou pro vás důležité.

 

Zdroje:

Elearningová vzdělávací platforma LearnGen

IS.MUNI.CZ

Kniha “Atlas of the Heart” od Brené Brown

 

Autorka článku: Jana Kyriakou, Motion Digital

Červen 2022

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy