E-LEARNING

Tato webová platforma slouží jako jednotné informační místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných zdrojů digitálního učení, jako jsou online moduly, příručky, výukové materiály, podcasty, příspěvky na blogu, články a další otevřené vzdělávací zdroje (OER = Open Educational Resources).

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy