• Αρχική
  • news
  • Πιλοτική Εκπαιδεύση Ευρωπαϊκού Έργου LearnGen στην Κύπρο

Πιλοτική Εκπαιδεύση Ευρωπαϊκού Έργου LearnGen στην Κύπρο

Πιλοτική Εκπαιδεύση Ευρωπαϊκού Έργου LearnGen στην Κύπρο

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy