• Αρχική
  • news
  • Ενεργός Γήρανση και Διαγενεακή Μάθηση

Ενεργός Γήρανση και Διαγενεακή Μάθηση

Από τις αρχές του 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθεσε ως επιτακτική ανάγκη οι κοινωνίες να στραφούν σε πρακτικές που θα διατηρήσουν τους ηλικιωμένους υγιείς και ενεργούς, έχοντας ως στόχο να διατηρηθεί ζωντανή και λειτουργική η κοινωνία. Αυτή η ανάγκη προέκυψε λόγο της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού, κάτι που απαιτεί άμεσες κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

 

Μέρος της επίτευξης του στόχου για ενεργό γήρανση αποτελεί και η ομοιογενής συμμετοχή των γυραιότερων κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση, στην οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαγενεακής μάθησης στον εργασιακό χώρο. Η διαγενεακή μάθηση αποτελεί μέρος της Διά Βίου Εκπαίδευσης, κατά την οποία οι γενεές εργάζονται σε ένα κοινό περιβάλλον με σκοπό να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις αξίες και τις γνώσεις τους.

 

Έργα που επικεντρώνονται στην διαγενεακή μάθηση όπως το LEARNGEN φέρνουν κοντά ανθρώπους από διαφορετικές γενεές μέσω διάφορων δραστηριοτήτων για να προωθήσουν την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμού. Με αυτό τον τρόπο δίνετε η ευκαιρία στις νεότερες και παλαιότερες γενεές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες ευεργετικές για την επαγγελματική τους κατάρτισή καθώς και για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της κατανόησης που έχουν σχετικά με κοινωνικούς, θεωρητικούς και πρακτικούς τομείς.

 

Η διαγενεακή μάθηση και ένταξη των γυραιότερων κοινωνικών ομάδων στην εργασιακή πραγματικότητά μπορεί να αποβεί ευεργετική από κάθε άποψη τόσο για τις κοινωνίες όσο και για τα μέλη που συμμετέχουν. Επίσης, αποτελεί το κλειδί για ενεργό πολιτότητα, και εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των γενεών.

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy