• Начало
  • news
  • Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Публикувана е първата част на голямо научно изследване „Междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за управление на предприемаческия стрес“,  което е дело на международната академична мрежа INTERGEN. Публикацията дава публичност на резултатите от изследването на мотивацията на студентите да се включат в семейния бизнес, като психологическата основа е надградена с анализи на бизнес очакванията.

Мрежата е основана през 2018 и първоначално провежда активни проучвания сред студенти от 12 университета в шест държави. Изследват се предприемаческите  нагласи в междупоколенчески семейни бизнеси. През 2020 към нея се присъединяват още университети от Азия и Европа.

След началото на пандемията мрежата продължава да работи, като се премества във виртуалното пространство. Първите онлайн срещи се провеждат през 2021 г. с участието на учени от 22 научни института от 8 държави, намиращи се на 2 континента. Включват се учени от Албания, България, Иран, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Узбекистан.

Създаването на мрежата цели да подобри разбирането за ролята на междупоколенческия семеен бизнес за развитието на студентите като предприемачи. 

Международното изследване, публикувано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, България, един от активните членове на мрежата INTERGEN, може да бъде прочетено на адрес http://www.intergen-theory.eu/results.html.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy