• Начало
  • news
  • Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Българо-румънска палата е бизнес организация, която подпомага компании, които имат интерес да развиват бизнес в България и Румъния. Наши членове са основно български и румънски фирми, но десетки компании от други континенти търсят съдействие от нас, за да опознаят двата съседни пазара.

Потенциални инвеститори в България и Румъния често задават въпроса има ли достатъчно подготвени специалисти в нашите държави. Търсят се не само дигитални знания и умения, притежавани в голяма степен от младото поколение, но и служители с опит и разбиране на офлайн средата. Знаем, че проблемът с кадрите е един от най-сериозните, а разликата между поколенията го задълбочава. Опитът ни в трансграничния регион показва, че работодателите търсят персонал от съседната държава, но съществуват редица пречки пред трудовата мобилност. Заради това създадохме Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“, която се бори с основните предизвикателства пред трансграничната заетост между България и Румъния. Работим активно по тази тема от няколко години, но осъзнаваме, че макар и много близки в географско отношение, двата народа имат и разлики във възприятията си. За да сме още по-полезни, лицензирахме ЦПО към Палатата, където провеждаме по заявка на работодатели или за индивидуални участници различни обучения – професионални, по ключови умения като общуване на чужд език, комуникации, работа със социални медии. Тези трейнинги и обучения събират на едно място служители на конкретна компания или хора, желаещи да променят професионалната си квалификация на различна възраст, които до приключването им изграждат междупоколенчески взаимоотношения и съумяват да предадат опит помежду си.

Вярваме, че международните бизнес отношения стават успешни, когато инвестираме в бъдещето си – децата. Нашата социална мисия и корпоративна отговорност е Българо-румънския детски фонд, който дава  възможности на българските и румънските деца и младежи да се срещат и общуват, да създават приятелства и да преодоляват културните бариери. Развитието на връзките между поколенията и по-пълноценното общуване  е една от дългосрочните цели и на Българо-румънския детски фонд.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy