• Начало

Менторство и обучение на работното място между поколенията

Резюме на проекта

Проект LearnGen поставя фокус върху преодоляването на разделението, дискриминацията и социалното изключване на маргинализираните работници. През 2017 г. Европейската комисия представи стратегия, насърчаваща приобщаването и включването на по-възрастните служители при равни условия за работа с по-младите работници.

Електронно обучение

Платформата ще служи като единен източник, осигуряващ бърз достъп до пълния набор от дигитализирани материали за учене чрез преживяване и игра, като: онлайн модули, наръчник, учебни материали, подкасти, публикации в блогове, статии и други отворени образователни ресурси.

Ресурси

Учебната програма ще се състои от 18 часа смесено обучение. Основните резултати от модулите ще бъдат проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти, които ще са насочени към мениджъри, обучители и HR специалисти.

Контакти

  Име

  Имейл

  Относно

  Съобщение

  Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
  Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
  Privacy Policy