• Начало

Менторство и обучение на работното място между поколенията

Резюме на проекта

Проект LearnGen поставя фокус върху преодоляването на разделението, дискриминацията и социалното изключване на маргинализираните работници. През 2017 г. Европейската комисия представи стратегия, насърчаваща приобщаването и включването на по-възрастните служители при равни условия за работа с по-младите работници.

Електронно обучение

Платформата ще служи като единен източник, осигуряващ бърз достъп до пълния набор от дигитализирани материали за учене чрез преживяване и игра, като: онлайн модули, наръчник, учебни материали, подкасти, публикации в блогове, статии и други отворени образователни ресурси.

Ресурси

Учебната програма ще се състои от 18 часа смесено обучение. Основните резултати от модулите ще бъдат проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти, които ще са насочени към мениджъри, обучители и HR специалисти.

Контакти

  Име

  Имейл

  Относно

  Съобщение

  Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
  Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
  Privacy Policy

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064
  Privacy Policy