За проекта

Резюме на проекта

Цели и задачи

Резултати

Методология

Партньори


Проект LearnGen поставя фокус върху преодоляването на разделението, дискриминацията и социалното изключване на маргинализираните работници. През 2017 г. Европейската комисия представи стратегия, насърчаваща приобщаването и включването на по-възрастните служители при равни условия за работа с по-младите работници.

LearnGen ще подпомогне развитието на умения и в двете групи – да преподават едни на други и да се учат взаимно, и така да бъдат по-малко уязвими от професионалните предизвикателства пред тях, в резултат на внедряването на иновативна практика на организационно ниво. По време на проекта по-възрастните участници ще наставляват по-младите си колеги в развиването на умения като стратегическо и критично мислене, решаване на проблеми. От своя страна младите работници ще обучават по-възрастните от тях на дигитална компетентност и медийна грамотност.

1. Подпомагане на по-възрастните и по-младите служители в развиването на основни умения, необходими да преподават едни на други и да се учат взаимно.
2. Подобряване на сътрудничеството и знанието, улесняване на достъпа до обучения и квалификации за всички.
3. Подпомагане на мениджъри в МСП и обучители за разработване, прилагане и наблюдение на ефективни приобщаващи политики и практики.
4. Изграждане на способности на мениджъри и обучители за разработване на учебни програми за наставничество между служители.
5. Преодоляване на несъответствия в уменията.

1. Програма за обучение между поколенията
2. Обучителен пакет за служители, които да станат ментори
3. Платформа за електронно обучение и общодостъпни образователни ресурси

1. Програма за обучение между поколенията
Съдържанието на обучението ще включва следните 6 модула:

• Модул 1. Въведение в обучението между поколенията
• Модул 2. Анализ на нуждите от идентифициране на потребностите от обучение между поколенията за бизнеса.
• Модул 3. Изготвяне на стратегии за мениджъри, HR специалисти и доставчици на професионално образование и обучение (ППО) за борба с разделението по възраст и социалното изключване на работното място.
• Модул 4. Прилагане, наблюдение и оценка на гореизброените стратегии.
• Модул 5. Програма за обучение на ментори
• Модул 6. Прилагане, наблюдение и оценка на обучителната програма.

Учебната програма ще се състои от 18 часа смесено обучение. Основните резултати от модулите ще бъдат: проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти, които ще са насочени към мениджъри, обучители и HR специалисти. Ще се проведе 8-часов семинар за мениджъри, HR специалисти и обучители, последван от 5 часа самостоятелно/групово онлайн обучение. Индивидуалното/груповото обучение ще бъде на живо чрез онлайн уроци и допълнителни срещи по желание лице в лице. В края ще се проведе 5-часов семинар, по време на който участниците ще представят своите стратегии, насочени към техния бизнес/работно място.

2. Пакет за обучение на служители, които да станат ментори
Съдържанието на обучението ще включва следните 4 модула:

• Модул 1. Принципи и техники на менторството и обратното менторство
• Модул 2. Рамка за компетентности и примери за уменията, които трябва да бъдат трансферирани
• Модул 3. Сценарии за менторски практики чрез ролева игра
• Модул 4. Адаптиране на дигитални инструменти на работното място въз основа на нуждите на двете целеви групи

Учебната програма ще се състои от общо 40 часа смесено обучение. Основният резултат от модулите ще бъдат проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти и насочени към нискоквалифицирани работници от различни възрастови групи.

 • BRCCI

  БРТПП – Българо-румънска търговско-промишлена палата / БЪЛГАРИЯ

  www.brcci.eu
  Създадена през 2003, Българо-румънска търговско-промишлена палата е специализирана организация, която има ресурсите и опита да съдейства с пазарна информация, бизнес контакти и консултации на всички компании, желаещи да развиват бизнес в България и Румъния. Палатата реализира редица дейности и проекти в областта на насърчаване на предприемачеството, туризма, опазването на околната среда, иновациите, биоенергията, професионалното образование и обучение. Извършва различни пазарни проучвания, включително по икономически дейности, анализ на сектори с потенциал за развитие, специализирани услуги и посредничество за представяне на български бизнеси в Румъния и румънски бизнеси в България. Палатата осъществява специализирани търговски мисии, нетуъркинг събития, обучения и семинари по актуални теми от икономическия живот, участие в изложения и други. В сътрудничество с институции и международни организации БРТПП има изграден капацитет в съвместни проекти за обмен на опит и сътрудничество по теми от взаимен интерес, свързани с развитието на Дунавския регион.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / ИРЛАНДИЯ

  www.futureinperspective.com
  FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (FIP) е частна компания, работеща с областта на младежкото развитие, образованието на възрастни, професионалното обучение, електронното обучение, дигиталните медии и социалното приобщаване. Компанията е специализирана в разработването на иновативни образователни материали и учебни програми, специално насочени към не-масови доставчици на образователни услуги. Основната цел на компанията е да отговори на нуждите на хората, намиращи се в периферията на обществото, за които традиционното образование и образованието от типа „втори шанс“ не са били успешни. FIP поставя основен акцент върху разработването на способи за самообучение, за да се насърчи образователното развитие на “Free Agent Learners”. FIP използва най-новите технологии в своята област, предлагайки изграждане на умения за младежки професионалисти и доброволци, давайки възможност на младежката целева група да развие своите ключови компетенции в уникална среда на учене чрез действие.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / ПОТРУГАЛИЯ

  www.mindshift.pt
  Mindshift Talent Advisory е стартираща МСП, създадена през 2016 г. в Лисабон, силно фокусирана върху дигиталната трансформация в областта на човешките ресурси. Mindshift работи както на национално, така и на международно ниво, като съчетава предоставянето на качествени услуги с дигитална експертиза, технологии, геймификация, консултации и креативност, като по този начин дава възможност на компаниите да подобрят уменията на служителите си, да са иновативни и да бъдат лидери на пазара.
 • CARDET

  CARDET / КИПЪР

  www.cardet.org
  CARDET е един от водещите изследователски и развойни центрове в средиземноморския регион, с глобален опит в изготвянето и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет, професионалното обучение и образование, както и електронното обучение. CARDET е свързана и с университети и институции от цял свят, като Университета в Йейл, Университета в Никозия и Международния съвет на образователните медии.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / ЧЕХИЯ

  www.motion-digital.eu
  Motion Digital е организация, създадена в Чешката република от група експерти с голям опит в областите, в които специализират. Групата има за цел да се превърне в една от водещите компании в областта на технологиите и образованието в Чешката република и Европейския съюз. Визията на организацията е да постигне експоненциален растеж в човешкото развитие чрез използване на технологии и цифрови иновации. Motion Digital има важната роля да подкрепя иноваторите в създаването на възможности за развитие в устойчива среда.
 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ / КИПЪР

  www.iodevelopment.eu
  Институтът за развитие е създаден през 2003 г. Той провежда изследвания и предлага обучения и консултации, насочени към обществени и организационни предизвикателства. Неговата визия е да допринесе за подобряване на качеството на живот на обществото чрез непрекъснато развитие на индивида, семейството, човешките ресурси в бизнеса и образователните организации. Целта на института е да създаде положителна нагласа към развитието на личния и професионален опит чрез насърчаване на креативността, устойчивостта, благосъстоянието, ангажираността и цялостното представяне на отделните лица и организации.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / ГЪРЦИЯ

  www.eurotraining.gr
  ΕUROTraining е образователна организация с национално покритие, специализирана в областта на новите технологии и ИКТ, предприемачеството, финансовия мениджмънт, туризъм, изкуства и култура, енергетика, земеделие и аквакултури. EUROTraining има за цел да отговори на нуждите на предприятията, институциите и организациите както в публичния, така и в частния сектор. ΕUROTraining развива потенциала на лицата на трудовия пазар, които желаят да повишат своите квалификации и способности. Това са безработни лица, новоприсъединили се на пазара на труда, стартиращи предприемачи, работници, хора с увреждания, служители в предприятия, младежи, току що завършили гимназии и университети. Основните дейности, които се прилагат, са базирани на съвременни програми за професионално обучение (смесено обучение с използване на ИКТ), уеб базирани системи за управление на обучението, семинари за обучение в областта на човешки ресурси, обучения между предприемачи.

Резюме на проекта


Проект LearnGen поставя фокус върху преодоляването на разделението, дискриминацията и социалното изключване на маргинализираните работници. През 2017 г. Европейската комисия представи стратегия, насърчаваща приобщаването и включването на по-възрастните служители при равни условия за работа с по-младите работници.

LearnGen ще подпомогне развитието на умения и в двете групи – да преподават едни на други и да се учат взаимно, и така да бъдат по-малко уязвими от професионалните предизвикателства пред тях, в резултат на внедряването на иновативна практика на организационно ниво. По време на проекта по-възрастните участници ще наставляват по-младите си колеги в развиването на умения като стратегическо и критично мислене, решаване на проблеми. От своя страна младите работници ще обучават по-възрастните от тях на дигитална компетентност и медийна грамотност.

Aim & Objectives


1. Подпомагане на по-възрастните и по-младите служители в развиването на основни умения, необходими да преподават едни на други и да се учат взаимно.
2. Подобряване на сътрудничеството и знанието, улесняване на достъпа до обучения и квалификации за всички.
3. Подпомагане на мениджъри в МСП и обучители за разработване, прилагане и наблюдение на ефективни приобщаващи политики и практики.
4. Изграждане на способности на мениджъри и обучители за разработване на учебни програми за наставничество между служители.
5. Преодоляване на несъответствия в уменията.

Резултати


1. Програма за обучение между поколенията
2. Обучителен пакет за служители, които да станат ментори
3. Платформа за електронно обучение и общодостъпни образователни ресурси

Методология


1. Програма за обучение между поколенията
Съдържанието на обучението ще включва следните 6 модула:

• Модул 1. Въведение в обучението между поколенията
• Модул 2. Анализ на нуждите от идентифициране на потребностите от обучение между поколенията за бизнеса.
• Модул 3. Изготвяне на стратегии за мениджъри, HR специалисти и доставчици на професионално образование и обучение (ППО) за борба с разделението по възраст и социалното изключване на работното място.
• Модул 4. Прилагане, наблюдение и оценка на гореизброените стратегии.
• Модул 5. Програма за обучение на ментори
• Модул 6. Прилагане, наблюдение и оценка на обучителната програма.

Учебната програма ще се състои от 18 часа смесено обучение. Основните резултати от модулите ще бъдат: проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти, които ще са насочени към мениджъри, обучители и HR специалисти. Ще се проведе 8-часов семинар за мениджъри, HR специалисти и обучители, последван от 5 часа самостоятелно/групово онлайн обучение. Индивидуалното/груповото обучение ще бъде на живо чрез онлайн уроци и допълнителни срещи по желание лице в лице. В края ще се проведе 5-часов семинар, по време на който участниците ще представят своите стратегии, насочени към техния бизнес/работно място.

2. Пакет за обучение на служители, които да станат ментори
Съдържанието на обучението ще включва следните 4 модула:

• Модул 1. Принципи и техники на менторството и обратното менторство
• Модул 2. Рамка за компетентности и примери за уменията, които трябва да бъдат трансферирани
• Модул 3. Сценарии за менторски практики чрез ролева игра
• Модул 4. Адаптиране на дигитални инструменти на работното място въз основа на нуждите на двете целеви групи

Учебната програма ще се състои от общо 40 часа смесено обучение. Основният резултат от модулите ще бъдат проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти и насочени към нискоквалифицирани работници от различни възрастови групи.

Партньори


 • BRCCI

  БРТПП – Българо-румънска търговско-промишлена палата / БЪЛГАРИЯ

  www.brcci.eu
  Създадена през 2003, Българо-румънска търговско-промишлена палата е специализирана организация, която има ресурсите и опита да съдейства с пазарна информация, бизнес контакти и консултации на всички компании, желаещи да развиват бизнес в България и Румъния. Палатата реализира редица дейности и проекти в областта на насърчаване на предприемачеството, туризма, опазването на околната среда, иновациите, биоенергията, професионалното образование и обучение. Извършва различни пазарни проучвания, включително по икономически дейности, анализ на сектори с потенциал за развитие, специализирани услуги и посредничество за представяне на български бизнеси в Румъния и румънски бизнеси в България. Палатата осъществява специализирани търговски мисии, нетуъркинг събития, обучения и семинари по актуални теми от икономическия живот, участие в изложения и други. В сътрудничество с институции и международни организации БРТПП има изграден капацитет в съвместни проекти за обмен на опит и сътрудничество по теми от взаимен интерес, свързани с развитието на Дунавския регион.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / ИРЛАНДИЯ

  www.futureinperspective.com
  FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (FIP) е частна компания, работеща с областта на младежкото развитие, образованието на възрастни, професионалното обучение, електронното обучение, дигиталните медии и социалното приобщаване. Компанията е специализирана в разработването на иновативни образователни материали и учебни програми, специално насочени към не-масови доставчици на образователни услуги. Основната цел на компанията е да отговори на нуждите на хората, намиращи се в периферията на обществото, за които традиционното образование и образованието от типа „втори шанс“ не са били успешни. FIP поставя основен акцент върху разработването на способи за самообучение, за да се насърчи образователното развитие на “Free Agent Learners”. FIP използва най-новите технологии в своята област, предлагайки изграждане на умения за младежки професионалисти и доброволци, давайки възможност на младежката целева група да развие своите ключови компетенции в уникална среда на учене чрез действие.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / ПОТРУГАЛИЯ

  www.mindshift.pt
  Mindshift Talent Advisory е стартираща МСП, създадена през 2016 г. в Лисабон, силно фокусирана върху дигиталната трансформация в областта на човешките ресурси. Mindshift работи както на национално, така и на международно ниво, като съчетава предоставянето на качествени услуги с дигитална експертиза, технологии, геймификация, консултации и креативност, като по този начин дава възможност на компаниите да подобрят уменията на служителите си, да са иновативни и да бъдат лидери на пазара.
 • CARDET

  CARDET / КИПЪР

  www.cardet.org
  CARDET е един от водещите изследователски и развойни центрове в средиземноморския регион, с глобален опит в изготвянето и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет, професионалното обучение и образование, както и електронното обучение. CARDET е свързана и с университети и институции от цял свят, като Университета в Йейл, Университета в Никозия и Международния съвет на образователните медии.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / ЧЕХИЯ

  www.motion-digital.eu
  Motion Digital е организация, създадена в Чешката република от група експерти с голям опит в областите, в които специализират. Групата има за цел да се превърне в една от водещите компании в областта на технологиите и образованието в Чешката република и Европейския съюз. Визията на организацията е да постигне експоненциален растеж в човешкото развитие чрез използване на технологии и цифрови иновации. Motion Digital има важната роля да подкрепя иноваторите в създаването на възможности за развитие в устойчива среда.
 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ / КИПЪР

  www.iodevelopment.eu
  Институтът за развитие е създаден през 2003 г. Той провежда изследвания и предлага обучения и консултации, насочени към обществени и организационни предизвикателства. Неговата визия е да допринесе за подобряване на качеството на живот на обществото чрез непрекъснато развитие на индивида, семейството, човешките ресурси в бизнеса и образователните организации. Целта на института е да създаде положителна нагласа към развитието на личния и професионален опит чрез насърчаване на креативността, устойчивостта, благосъстоянието, ангажираността и цялостното представяне на отделните лица и организации.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / ГЪРЦИЯ

  www.eurotraining.gr
  ΕUROTraining е образователна организация с национално покритие, специализирана в областта на новите технологии и ИКТ, предприемачеството, финансовия мениджмънт, туризъм, изкуства и култура, енергетика, земеделие и аквакултури. EUROTraining има за цел да отговори на нуждите на предприятията, институциите и организациите както в публичния, така и в частния сектор. ΕUROTraining развива потенциала на лицата на трудовия пазар, които желаят да повишат своите квалификации и способности. Това са безработни лица, новоприсъединили се на пазара на труда, стартиращи предприемачи, работници, хора с увреждания, служители в предприятия, младежи, току що завършили гимназии и университети. Основните дейности, които се прилагат, са базирани на съвременни програми за професионално обучение (смесено обучение с използване на ИКТ), уеб базирани системи за управление на обучението, семинари за обучение в областта на човешки ресурси, обучения между предприемачи.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy