Електронно обучение

Платформата ще служи като единен източник, осигуряващ бърз достъп до пълния набор от дигитализирани материали за учене чрез преживяване и игра, като: онлайн модули, наръчник, учебни материали, подкасти, публикации в блогове, статии и други отворени образователни ресурси.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy