Ресурси

Програма за обучение между поколенията

Учебната програма ще се състои от 18 часа смесено обучение. Основни резултати от модулите ще бъдат проект на стратегически документ и проект на програма, включващи дигитални инструменти, които ще са насочени към мениджъри, обучители и HR специалисти. Ще се проведе 8-часов семинар за мениджъри, HR специалисти и обучители, последван от 5 часа самостоятелно/групово онлайн обучение. Индивидуалното/груповото обучение ще бъде на живо чрез онлайн уроци и допълнителни срещи лице в лице по желание.

По-голяма част от материалите – резултати от интелектуален продукт 1 ще бъдат качени в нашата платформа.

Пакет за обучение на служители, които да станат ментори

Обучителният пакет ще включва смесена форма на обучение, както лице в лице, така и дигитално обучение, за да се адаптират различните стилове на обучение с нуждите на двете отделни целеви групи на проекта.

По-голяма част от материалите – резултати от интелектуален продукт 1 ще бъдат качени в нашата платформа.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy