• Начало
  • news
  • Менторството в училищата в България

Менторството в училищата в България

Менторството в училищата в България

България е сред петте държави в Европейския съюз с най-голям дял застаряващи учители, показват данни на Евростат.

Почти 20% от учителите в страната са на възраст от 50 до 54 години, още толкова са на възраст от 55 до 59 години. Близо 10 на сто е делът на учителите на възраст 60-64 години, а около 3% са учителите над 65 години. Така почти половината учители в България са близо до или вече са навършили пенсионна възраст.

В образователния сектор отдавна е идентифицирана нуждата от млади преподаватели. Това е една от причините в този сектор менторството между поколенията да се практикува много активно.

Още от университета студентите имат задължителна практика в училище, при която са подпомагани от по-опитни, по правило  по-възрастни, учители. След завършване на университета младите преподаватели продължават да са наставлявани от учителите с богат опит.

Ползата от менторството в педагогическите среди е тристранна – както за възрастните, така и за младите специалисти, но не на последно място и за администрацията на училището.

Младите учители получават знания и развиват практическите си умения. Напътствани от опитен ментор, те проектират собствената си професионална кариера и се учат да водят пълноценна и конструктивна комуникация с учениците. От своя страна менторите развиват собствените си професионални качества в процеса на общуване с младите си колеги.

В дигиталния свят менторският процес придобива и обратна посока. Младите учители с техните умения за работа с нови технологии се превръщат в ментори на възрастните си колеги. Те ги обучават да дигитализират съдържанието на учебния материал, предлагат им нов и различен поглед към преподаваните теми.

Ползите за администрацията на училището също са безспорни. Благодарение на менторството в екипа се повишава културното и професионалното ниво на педагогическите кадри, подобряват се взаимоотношенията в целия екип. А всичко това рефлектира върху по-доброто качество на образованието.

Още за менторството в учителската професия четете в годишното научнотеоретично списание „Педагогически новости“ на Русенския университет – http://pedagogicnews.uni-ruse.bg.

Authors: BRCCI, Bulgaria

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy