Новини

Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България

Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България

Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България Новата програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) поставя акцент...

Прочети повече

За първи път: четири поколения работят заедно

За първи път: четири поколения работят заедно

За първи път: четири поколения работят заедно За феномена четири поколения на едно работно място пише влиятелният български информационен сайт...

Прочети повече

Менторството в училищата в България

Менторството в училищата в България

Менторството в училищата в България България е сред петте държави в Европейския съюз с най-голям дял застаряващи учители, показват данни...

Прочети повече

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес Публикувана е първата част на голямо научно изследване „Междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за...

Прочети повече

Представяне на  Българо-румънска  търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата Българо-румънска палата е бизнес организация, която подпомага компании, които имат интерес да развиват бизнес в...

Прочети повече

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy