Новини

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес

Международно изследване на междупоколенческия семеен бизнес Публикувана е първата част на голямо научно изследване „Междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за...

Прочети повече

Представяне на  Българо-румънска  търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Представяне на Българо-румънска търговско-промишлена палата Българо-румънска палата е бизнес организация, която подпомага компании, които имат интерес да развиват бизнес в...

Прочети повече

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy