• Начало
  • news
  • Началното обучение на новия служител е от изключителна важност

Началното обучение на новия служител е от изключителна важност

Пандемията постави редица пречки пред живота на компаниите и една от тях е усилията на лидерите да наемат нови служители и да ги въведат в работната среда по начин, който позволява тяхната успешна адаптация и удовлетворява изискванията на работодателя.
На тази тема е посветена статията „Добри практики за „онбординг“ на служители в дистанционна среда“ на електронното издание „Кариери“.
Още в началото статията прави извода, че началното обучение не е само въвеждане в позицията, това е първото впечатление, което компанията оставя в новия си служител. Затова е важно целият процес да се случи както трябва.
Началното обучение е вид менторска практика, която помага на новите служители, дори когато работят дистанционно поради пандемични или други ограничения, да навлязат по-лесно в своето ново работно място, да усвоят процедурите, да изпълняват задачите си така, че да оправдаят очакванията.
Има изследванията, които сочат, че компаниите, които прилагат последователен процес на обучение, задържат новите служители с 82% повече, отколкото тези, които не предлагат обучение.
Изданието привежда някои добри примери за практики на начално обучение, сред които и т.нар. система за приятелство, която по същество е неформален наставнически процес за споделяне на институционални знания и бързо въвеждане на новите служители към културата на компанията. Този метод е широко практикуван например в Майкрософт. Наличната информация сочи, че 97% от дистанционните работещи, които намират приятел и наставник в екипа, остават в компанията и по-бързо се адаптират към работната среда.

С пълния текст на статията на български език можете да се запознаете тук

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy