• Начало
  • news
  • Нова наставническа програма подкрепя младите български учители

Нова наставническа програма подкрепя младите български учители

Изследване на Световната банка по поръчка на българското Министерство на образованието и науката показва, че само 10% от новоназначените през 2016 г. учители са останали в образователната система, като повече от половината са се разделили с училището още след първата година. Като една от основните причини за този проблем се посочва липсата на подкрепа за начинаещите преподаватели.

Изводът на изследването е, че наставничеството не е непознато за българското училище, но липсва структурирана програма за новоназначените, която да им помогне да развият уменията си, да бъдат ефективни в преподаването и да установят добри контакти с колегите и родителите.

За да адресират проблемите, идентифицирани в изследването, Министерството на образованието и науката, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Фондация „Заедно в час“ участват в международен проект NEST  (Novice Educator Support and Training), финансиран от Програма „Еразъм+“, К3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

По този проект 60 български експерти от страната преминават през обучителна програма за подкрепа на нови учители. Тя включва както множество действия за въвеждане в професията на новоназначените, така и създаване на условия за работа на наставниците.

Основното разбиране на проекта е, че ефективното наставничество е ключово действие за развитието на новите учители и има принос за цялостния успех на учениците и училището.

 

https://zaednovchas.bg/sreshta-v-plovdiv-proekt-nest/;

https://zaednovchas.bg/nest-uchastnici/

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy