• Начало
  • news
  • Пилотно тестване на обучителен пакет за наставници

Пилотно тестване на обучителен пакет за наставници

Наставническите практики намират своето място в българските фирми, но процесът е все още в началото си. До този извод достигна екипът на Българо-румънската търговско-промишлена палата след серията от работни срещи за пилотно тестване на обучителния пакет за служители, които да станат ментори. Пакетът е съставен като резултат от проект „LearnGen – Менторство и обучение на работното място между поколенията“, финансиран от програма „Еразъм+“, който се осъществява от БРТПП като водещ партньор на консорциум с участието на организации от Португалия, Ирландия, Чехия, Кипър и Гърция.

Участниците в двете групи за пилотно тестване работиха с безплатната електронна обучителна платформа learngen.eu, в която на 5 езика са публикувани материали за самооценка и самоподготовка на служители, желаещи да бъдат ментори. Всички участници имаха възможност на място да се уверят във възможностите на платформата, да преминат през учебните модули, да оценят в каква степен са усвоили материала. В същото време те участваха в дискусии за наставничеството между колеги от различни възрасти. В хода на пилотното тестване станахме свидетели на обратното наставничество, когато млад служител влезе в ролята на ментор и помогна на своите по-възрастни колеги да усвоят работата с платформата LearnGen.

И в двете групи участниците дискутираха помежду си колко често са били в ролята на наставници или наставлявани, дадоха конкретни примери от практиката си и споделиха, че ще продължат да следят отблизо темата и работата ни по проекта. Те бяха единодушни, че платформата е много удобна за работа, а материалите са интересни и с практическа полза. В същото време препоръчаха повече материали да бъдат преведени на български език, за да бъдат достъпни и за хората, които не владеят английски.

Проектът LearnGen предлага една по-различна гледна точка към концепциите за наставничеството, дискриминацията на възрастов признак и преодоляването й от страна на българските работодатели.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy