• Начало
  • news
  • Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България

Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България

Нови шансове за възрастните на пазара на труда в България

Новата програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) поставя акцент върху подготовката на служителите и работодателите в България за работните места на утрешния ден, които изискват нови умения. Програмата се съфинансира от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Работните места в бъдеще ще дадат нови възможности за професионално развитие и то едновременно на четири поколения. Причината – служителите са заедно в една и съща работна среда – феномен, за който неведнъж сме писали в сайта на проекта LearnGen. Анализът на програмата показва, че предизвикателствата в сферата на заетостта са пряко свързани с демографските процеси, които продължават да оказват неблагоприятно въздействие на пазара на труда. Работната сила бележи спад от 2014 г. Делът на младите хора намалява за сметка на възрастните и най-вече на 55-64-годишните. Работната ръка не достига в повечето сектори.

Програмата прави извода, че по-възрастните служители ще имат нужда от преквалификация. Независимо дали в момента са извън пазара на труда или са част от него, те трябва да придобият нови умения. Очакваната промяна ще дойде с привличането на повече участници, млади или възрастни, към процесите на ученето през целия живот.

Освен това програмата констатира, че възрастните, които не са придобили нови знания и умения, са една от групите с най-висок риск от безработица – 38.7% от всички безработни в България са над 50-годишна възраст без търсените от пазара умения.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 започва да приема проекти за финансиране от следващата година. Тя планира да достигне до близо 850 000 души в България, като осигури разнообразни ресурси за подкрепа на различни групи хора с  бюджет от близо 4 милиарда лева (малко над 2 милиарда евро). За повече информация – esf.bg

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy