• Home
  • Uncategorized

Sample Article

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

ZDARMA

Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu LearnGen, hledá účastnice a účastníky, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.learngen.eu.

Konkrétně hledáme:

Profesionály a profesionálky v oborech HR a Businessu, školitele a školitelky odborného vzdělávání.

OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

Vybraní účastníci*ice se aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM:

v pondělí 4.10. v čase 14.00 – 17.00

a ve středu 6.10. v čase 9.00 – 12.00 h

a absolvují samostudium v délce 5 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 1.10. – 8.10. – časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.

Shrnutí struktury školení:

2 x 3 hod kontaktního školení na platformě ZOOM a 5 hod samostudia na platformě (celkem 11 hod).

Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení 11 hod školení účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 9.10.

Profil účastníka*nice školení:

  • Pracuje v oboru HR nebo businessu a má zájem o téma inkluze a mezigeneračního učení
  • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu (6 hodin online školení a 5 hodin samostudia) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)
  • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce v organizacích a tyto výstupy na požádání monitorovat
  • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace

  • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA
  • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY
  • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.

Lektorka

Online školením Vás provede expertka na téma diverzity a mezigeneračního učení v organizacích Margaret Starka.

Margaret má mnohaleté zkušenosti s prací v HR, je mimo jiné certifikovanou koučkou Gallup Global Strength a spoluzakladatelkou organizace BE ID Human, která se zabývá tématy diverzity a inkluze pro HR.

Jdete do toho s námi?

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku.

Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.eu

www.motion-digital.eu

Facebook: Motion Digital EU

Linkedin: Motion Digital Eu

widgetit here

Continue reading

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy